VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tính đến hết tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại. Nguồn:chinhphu.vn

Tính đến hết tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Tính đến hết tháng 8/2020, đã có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được kết nối, tăng 12 thủ tục so với năm 2019, với trên 3,2 triệu hồ sơ và trên 40.000 doanh nghiệp.

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Kết nối thí điểm 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Đề xuất chính sách mới về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia

Đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Đó là số liệu được công bố tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) ngày 22/9/2020.

Chủ trì và phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả tích cực, với tinh thần tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa nông sản. 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao còn lại. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai cơ chế ASW và NSW để bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 4; thiết lập cơ chế và đẩy nhanh chia sẻ dữ liệu điện tử nhằm tối ưu hóa việc sử dụng cơ chế NSA theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục. 

Bố trí đội ngũ nhân lực phù hợp để phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan trong quá trình kết nối và vận hành thủ tục điện tử; kịp thời giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục ban hành danh mục hàng hóa kèm mã HS, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với những mặt hàng thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan (Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899), trình bày báo cáo kết quả công tác những tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 về triển khai NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại.

Sau phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban 1899 (tháng 2/2020), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với các bộ tích cực triển khai các thủ tục hành chính mới thông qua NSW. Đến nay, đã chính thức thông qua NSW đối với 10 thủ tục hành chính mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, xây dựng mới và đã hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 14 thủ tục hành chính mới của Bộ Công Thương (6 thủ tục), Bộ Quốc phòng (6 thủ tục), Bộ Y tế (2 thủ tục); xây dựng mới và đang trong quá trình kiểm thử đối với 9 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế; Khởi động triển khai 1 thủ tục của Ngân hàng Nhà nước (đang thống nhất quy trình nghiệp vụ và chỉ tiêu thông tin)...

Tính đến hết tháng 8/2020, đã có 200 thủ tục hành chính đã được triển khai chính thức tăng 12 thủ tục so với năm 2019 và 23 thủ tục thực hiện kết nối để chuẩn bị triển khai chính thức. Về kết quả thực hiện, cập nhật đến 25/8, có trên 3,2 triệu hồ sơ của trên 40.000 doanh nghiệp thực hiện qua NSW.

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với các bộ, đơn vị liên quan tổ chức 9 đợt tập huấn triển khai các thủ tục mới; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW thông qua Bộ phận hỗ trợ thường trực (Helpdesk) của Tổng cục Hải quan…

Về ASW, từ ngày 1/1/2018, Việt Nam đã kết nối chính thức ASW để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Đến nay, Việt Nam đã kết nối thêm với 5 nước ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines. Tính đến ngày 25/8/2020, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là: 179.763 C/O, tổng số C/O nước gửi sang các nước là 263.684 C/O.

Với cơ chế ASW, Việt Nam cũng đã kết nối thêm với 5 nước ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines, nâng tổng số thành viên đã kết nối lên 9 nước. Tổng số chứng nhận xuất xứ (C/O) tiếp nhận từ các nước ASEAN đạt trên 179.000 trong khi tổng số C/O gửi sang các nước ASEAN là trên 263.000. Việt Nam cũng đàm phán để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á-Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc và New Zealand.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM