VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tuyệt đối không để thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tuyệt đối không để thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch

Đó là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 79/NQ-CP về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 vừa được ban hành ngày 22/7/2021.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ: "Sát cánh" cùng TP. Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ: Xem đại dịch là thời cơ để tái cơ cấu nền kinh tế

Chính phủ “đồng hành” cùng doanh nghiệp trong dịch Covid-19

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng nhân dân. Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về mua sắm phục vụ phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ chỉ đạo triển khai ngay gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện để phòng, chống dịch Covid-19 để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư.

Chính phủ khẳng định, về cơ chế, hình thức thực hiện mua sắm, việc triển khai ngay gói thầu trên là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Chính phủ đồng ý để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài, mua qua các đơn vị mua sắm của Liên Hợp Quốc và một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19 cần căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Riêng đối với xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thì thực hiện theo quy định Thông tư số 58/2016/TT-BTC hoặc theo Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế. Trong trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục vụ việc phòng, chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày.

Chính phủ giao Bộ Tài chính bố trí ngân sách trung ương theo đề nghị của Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương và hỗ trợ địa phương theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đồng thời, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách để hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm để mua sắm vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo quy định; phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến dịch Covid-19.

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn mua sắm tập trung một số vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện để các đơn vị, địa phương thực hiện; xây dựng và ban hành các thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Điều 148 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn việc cấp phép nhanh đối với trang thiết bị y tế và việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến dịch Covid-19...

Đối với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị, Chính phủ yêu cầu tiếp tục chủ động mua sắm phục vụ phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM