VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Vi phạm hành chính khi đầu tư kinh doanh ra nước ngoài bị xử phạt ra sao?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vi phạm hành chính khi đầu tư kinh doanh ra nước ngoài bị xử phạt ra sao?

Vấn đề xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài đã được nêu rõ tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Một số thay đổi về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 11 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 10 tháng năm 2021 đạt 646 triệu USD

Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài, đón đầu xu thế kinh tế số

Cụ thể, đối với các vi phạm chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài, mức phạt tiền 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài hoặc báo cáo không đầy đủ nội dung, không có tài liệu kèm theo theo quy định; Không cập nhật hoặc cập nhật thông tin không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn quy định lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định; Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng gồm: Buộc thực hiện chế độ báo cáo hoặc bổ sung nội dung, tài liệu vào báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Buộc cập nhật thông tin hoặc cập nhật bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung; Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Đối với các vi phạm về thủ tục đầu tư ra nước ngoài, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không cập nhật lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư các nội dung thay đổi khi đã quá thời hạn 01 tháng kể từ thời điểm dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung thay đổi không thuộc diện phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Lập hồ sơ không hợp pháp, không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó; Nhà đầu tư Việt Nam dùng cổ phần, phần vốn góp hoặc dự án đầu tư của mình tại Việt Nam để thanh toán hoặc hoán đổi cho việc mua cổ phần, phần vốn góp hoặc dự án đầu tư của tổ chức kinh tế ở nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định; Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp pháp luật quy định phải điều chỉnh; Không thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp pháp luật quy định phải chấm dứt...

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi đầu tư ra nước ngoài các ngành, nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài.

Tương ứng với các vi phạm về thủ tục đầu tư ra nước ngoài nêu trên là các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng gồm: Buộc cập nhật các nội dung thay đổi của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; Buộc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài...

Đối với các vi phạm về hoạt động đầu tư ra nước ngoài, mức phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không thực hiện đúng các nội dung về hoạt động đầu tư ra nước ngoài ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không thực hiện đúng quy định về chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam theo quy định; Không thực hiện đúng quy định về chuyển vốn, tài sản hợp pháp và toàn bộ các khoản thu từ việc thanh lý dự án đầu tư về Việt Nam sau khi kết thúc hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập khác từ việc đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam theo quy định; Buộc chuyển vốn, tài sản hợp pháp và toàn bộ các khoản thu từ việc thanh lý dự án đầu tư về Việt Nam đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về chuyển vốn, tài sản hợp pháp và toàn bộ các khoản thu từ việc thanh lý dự án đầu tư về Việt Nam sau khi kết thúc hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM