Sửa 29 Luật còn gây cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Việt Hoàng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các Bộ trưởng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực cho công tác rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi do bộ, ngành quản lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 14/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 1079/CĐ-TTg gửi 10 Bộ trưởng các bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, kết quả rà soát kiến nghị của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những vướng mắc, khó khăn do các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế thuộc các lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp cho thấy, những vướng mắc liên quan đến 79 Luật, 3 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang Bộ.

Văn phòng Chính phủ đã tiến hành tổng hợp, rà soát và đề xuất một số nội dung cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay để tháo gỡ vướng mắc quy định trong 29 Luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 10 bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách Nhà nước, xây dựng... 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các "điểm nghẽn", huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu 10 Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho công tác rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình quản lý.

Thủ tướng giao các bộ, ngành tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh quy định tại 29 Luật thuộc lĩnh vực 10 bộ, ngành quản lý.

Đồng thời, các bộ, ngành cần hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung trong đề nghị xây dựng luật sửa đổi các luật trước ngày 22/8. Giao Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ trước ngày 30/8 để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 2, diễn ra vào tháng 10/2021.

Đối với các kiến nghị còn lại của địa phương về việc sửa đổi, bổ sung quy định trong các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền.

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 10 bộ, ngành hoàn thành công việc được giao trong quý III/2021. Các bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Tư pháp trước ngày 5/10, trong đó nêu rõ những nội dung đã đề xuất sửa đổi, bổ sung; đối với những nội dung không sửa đổi, bổ sung phải giải trình rõ lý do không sửa đổi. Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ trước ngày 15/10.