Sửa đổi bổ sung Danh mục và mức giá của các mặt hàng quản lý rủi ro về giá

PV.

Vừa qua, Tổng cục Hải quan có công văn 745/TCHQ-KTTH của Tổng cục Hải quan về sửa đổi bổ sung Danh mục và mức giá của các mặt hàng quản lý rủi ro về giá, thay cho mức giá được quy định trước đó tại công văn số 5931/TCHQ-KTTT ban hành ngày 2/10/2009. Theo đó, có hơn 150 dòng xe ô tô được sửa đổi, bổ sung tăng giá tính thuế. Trong đó có hơn 20 dòng xe mới, khoảng 130 dòng xe bổ sung giá mới. Đối với mặt hàng rượu, có khoảng 40 dòng hàng được bổ sung giá mới theo chiều hướng tăng hơn mức giá cũ. Các mặt hàng khác như kính xây dựng, vải các loại, điện thoại di động cũng được bổ sung vào Danh mục này.

Mức giá ban hành kèm theo công văn này sẽ áp dụng kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2010 và thay thế toàn bộ mức được quy định trước đó tại công văn số 5931/TCHQ-KTTT ban hành ngày 2/10/2009. Tổng cục Hải quan cho biết, việc cập nhật, bổ sung giá tính thuế đối với nhiều loại mặt hàng nhập khẩu là việc làm thường xuyên, cần thiết và là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm chống gian lận thương mại, gây thất thu ngân sách cho Nhà nước./.