Sửa đổi căn bản chính sách thuế với hộ kinh doanh

Theo chinhphu.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi căn bản chính sách thuế và phương pháp quản lý thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, giải quyết được những bất cập trước đây như cách tính thuế phức tạp, việc công khai thông tin còn hạn chế, vai trò giám sát, kiểm tra của các cấp chính quyền ở địa phương và của người dân chưa được tạo điều kiện thực hiện ...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nội dung sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu việc cải cách hành chính về thuế tại Nghị quyết số 19/NQ–CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Đơn giản, minh bạch khi xác định số thuế phải nộp

Từ năm 2015, Hộ kinh doanh (bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình) sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu (tùy theo ngành nghề kinh doanh), khai thuế 1 lần/năm, nộp thuế 4 lần/năm và không phải quyết toán thuế vào cuối năm, thay cho việc phải nộp thuế trên cơ sở doanh thu trừ chi phí và các khoản giảm trừ và áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần và phải quyết toán thuế vào cuối năm (nếu có nhiều nguồn thu nhập hoặc được hoàn thuế) như trước đây.

Hàng tháng, căn cứ tình hình biến động trong hoạt động kinh doanh của cá nhân (cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân ngừng, nghỉ kinh doanh; cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh hoặc thay đổi phương pháp tính thuế...) hoặc do những thay đổi về chính sách thuế có ảnh hưởng đến doanh thu khoán và mức thuế khoán phải nộp thì cơ quan thuế điều chỉnh, bổ sung và thông báo lại tiền thuế phải nộp trong tháng, quý cho cá nhân nộp thuế khoán.

Từ năm 2016 doanh thu theo hóa đơn của hộ kinh doanh được xác định ngoài doanh thu khoán và khai nộp thuế theo từng quý để ngăn ngừa việc lợi dụng là sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh để hợp thức hóa chứng từ đầu vào làm chi phí của doanh nghiệp hoặc chứng từ đầu vào của các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhằm chiếm đoạt tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tham nhũng.

Công khai rộng rãi để tăng cường giám sát cơ quan thuế và hộ kinh doanh

Việc công khai thông tin đối với hộ kinh doanh đã được Bộ Tài chính quan tâm và sửa đổi, bổ sung, cụ thể, về nội dung công khai: ngoài các nội dung phải công khai như trước đây là Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN; công khai Danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN, Thông tư đã bổ sung công khai Danh sách cá nhân sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế để quản lý việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh và Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán gồm thông tin về doanh thu khoán và mức thuế khoán của hộ kinh doanh khai và thông tin của cơ quan thuế tính.

Về phương pháp công khai: ngoài việc gửi lấy ý kiến rộng rãi người dân và hộ kinh doanh tại các địa điểm là UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan thuế như trước đây, Thông tư đã bổ sung việc gửi Bảng công khai thông tin của hộ kinh doanh cùng với thông tin của 200 hộ kinh doanh có cùng địa bàn hoặc cùng ngành nghề kinh doanh đến từng hộ kinh doanh đối với cả 2 lần niêm yết (dự kiến và chính thức).

Về địa điểm niêm yết công khai: để đảm bảo thuận lợi cho việc tiếp nhận thông tin và giám sát của người dân, hộ kinh doanh và các cơ quan, ban ngành tại địa phương, Thông tư đã hướng dẫn cụ thể và bổ sung so với trước đây. Cụ thể việc niêm yết được đặt tại bộ phận một cửa của Chi cục thuế và UBND quận, huyện; tại cửa, cổng hoặc địa điểm thích hợp của trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ...; trước đây chỉ niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ.

Song song với việc đơn giản, minh bạch công khai về thuế đối với hộ kinh doanh, để tăng cường quản lý, Thông tư quy định áp dụng phương pháp quản lý thuế theo rủi ro đối với hộ kinh doanh. Đây là phương pháp quản lý thuế hiện đại, lần đầu tiên quy định áp dụng phương pháp này cho hộ kinh doanh, trước đó mới chỉ áp dụng cho doanh nghiệp.