Tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới cho học sinh Quảng Trị

Trần Huyền

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới) phối hợp với Ban An toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo Việt Quảng Tri thực hiện tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho học sinh tại 20 trường trung học phổ thông và liên cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo vượt khó.
Các đại biểu tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo vượt khó.

Địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều tuyến quốc lộ đi qua, TP. Đông Hà và các thị xã, thị trấn không có đường tránh. Do vậy, trong thời gian qua, rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra gây thiệt hại đến sức khoẻ, tín mạng và tài sản của người dân trên địa bàn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Lứa tuổi học sinh còn thiếu hiểu biết về pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông còn hạn chế nên phát sinh rất nhiều rủi ro khi lưu thông trên đường.

Chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nhằm giúp học sinh hiểu rõ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ, tham gia giao thông an toàn, đồng thời, tuyên truyền mạnh mẽ về vai trò, mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới.

Thông qua chương trình tuyên truyền, các em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên để tuyên truyền cho người thân, gia đình và bạn bè về an toàn giao thông và bảo hiểm xe cơ giới.

Đông đảo học sinh tham gia chương trình tuyên truyền.
Đông đảo học sinh tham gia chương trình tuyên truyền.

Đến nay, chương trình đã triển khai tại 10 điểm trường với hơn 8.000 học sinh được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới và 800 học sinh nghèo vượt khó, có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được phần quà thiết thực là mũ bảo hiểm.

Thời gian qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới) đặc biệt chú trọng các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới và an toàn giao thông. Hiệp hội sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động này trong thời gian tới.

Chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần giảm thiểu rủi ro về tai nạn giao thông, nâng cao an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong học đường.