Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết thỏa thuận phối hợp công tác

Trần Huyền

Ngày 08/11/2021, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký thỏa thuận phối hợp công tác, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác giữa hai Bộ.

Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, các Nghị quyết của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là vấn đề rất quan trọng, cần thiết.

Bộ Tài chính luôn xác định ứng dụng công nghệ thông tin là đánh dấu bước phát triển của ngành Tài chính và luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình. Từ năm 2013 đến nay, Bộ Tài chính luôn nằm trong top đầu xếp hạng về tính sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, nếu không vươn lên thì sẽ tụt hậu, do đó, Bộ Tài chính kỳ vọng cuộc làm việc giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hôm nay sẽ mở ra hướng mới để chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ Bộ Tài chính đối với 4 nhóm công việc, gồm: Phối hợp trong công tác quản lý đối với các nền tảng số và các chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; Phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các dự án/nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính; Phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài chính; Phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính...

Bộ Tài chính sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác huy động nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số. Đồng thời, phối hợp trong công tác quản lý kê khai, nộp thuế và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước đối với hoạt động viễn thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, ngành Tài chính cần đi đầu trong chuyển đổi số, lấy chuyển đổi số làm đột phá, qua đó để tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho Ngành và quan trọng hơn là cho đất nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số của ngành Tài chính là thu thuế các hoạt động kinh tế trên môi trường số. Đây không chỉ là vấn đề thể chế mà còn là công nghệ. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ Bộ Tài chính về công nghệ. "Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đồng hành cùng Bộ Tài chính trong công cuộc chuyển đổi số." - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định.

Thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông bao quát một số công việc trọng tâm liên quan cả hai ngành Tài chính và ngành Thông tin Truyền thông, nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa hai Bộ góp phần nâng cao chất lượng, công tác phối hợp, phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vì sự phát triển chung. Đồng thời, nhằm thống nhất chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ của hai Bộ.