Tăng bội chi ngân sách, nợ công khoảng 3-4% GDP, thêm nguồn lực hỗ trợ sản xuất kinh doanh

PV.

Đó là một trong những giải pháp được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề cập tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia vào sáng ngày 9/7/2020 nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam có cơ hội lớn trong phát triển với việc sớm khống chế dịch bệnh, nền tảng vĩ mô ổn định, môi trường thuận lợi. Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, đưa nền kinh tế vượt lên, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, tận dụng tốt cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội đi liền với phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng đề nghị điều hành chủ động, linh hoạt hơn nữa các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ để đạt 2 mục tiêu: Kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đời sống; giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn.

Trong đó, thống nhất kịch bản tăng trưởng từ 3-4%, kiểm soát lạm phát dưới 4%; tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của người dân.

Về các biện pháp dài hơi, Thủ tướng đề nghị, từ nay đến năm 2021, xây dựng kế hoạch tổng thể hỗ trợ kích thích kinh tế, xác định những vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các ngành, lĩnh vực ngắn hạn, trung hạn; trong đó có vấn đề tăng bội chi, huy động thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và đời sống, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ theo phương châm chủ động, tích cực hỗ trợ tăng trưởng.

Theo đó, có thể tăng thêm bội chi ngân sách, nợ công khoảng 3-4% GDP để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực trọng yếu; tiếp tục tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, dành nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp bách, chống dịch, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục xem xét giảm, hoãn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; xem xét giảm lãi suất; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế, chính sách và cải cách hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, đặc biệt là không để đi sau thu hút nguồn dịch chuyển đầu tư khu vực quốc tế, đang có sự dịch chuyển lớn trên toàn cầu...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, kể cả lạm phát; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá thực hiện và có đối sách đối với vấn đề cấp bách, phát sinh.