Quyết định số 403/QĐ-BTC:

Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngày 20/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 403/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 403/QĐ-BTC