Không công bố và công bố thông tin không đúng thời hạn, thêm hai công ty bị xử phạt


Trong ngày 08/11/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt đối với một số công ty cổ phần vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 08/11/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư HVA (Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư HVA không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018.

Với hành vi vi phạm này, Công ty cổ phần Đầu tư HVA đã bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai (Địa chỉ: KCN Biên hòa I, đường 4, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai bị xử phạt với số tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán BCTC năm 2021 từ 5% trở lên, BCTC quý I/2021, BCTC riêng quý II, III, IV/2020, BCTC bán niên 2020, BCTC riêng năm 2020 kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020.

Công ty này cũng không công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: BCTC quý I/ 2021, BCTC riêng quý I, II, III, IV/2020, BCTC bán niên 2020, BCTC riêng năm 2020 kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Cũng theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020, BCTC riêng quý I/2020, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC đã kiểm toán năm 2019, BCTC quý IV/2019, Báo cáo thường niên năm 2019...

Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ xử phạt dựa trên quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

PV.