Xử phạt Công ty cổ phần Bibica 145 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin

PV.

Công ty cổ phần Bibica (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) vừa bị xử phạt với số tiền 145 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố và công bố thông tin (CBTT) không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 11/7/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bibica.

Theo đó, phạt với Công ty cổ phần Bibica với số tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về ký hợp đồng kiểm toán 2020.

Công ty này cũng không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN và công bố không đúng thời hạn trên Trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu như: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (LNST) tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán, Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Giải trình chênh lệch LNST từ 5% trở lên trước và sau soát xét tại BCTC bán niên 2021 hợp nhất, Giải trình thay đổi LNST từ 10% trở lên tại BCTC bán niên riêng và hợp nhất 2021, CBTT về ký hợp đồng kiểm toán 2021...

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bibica cũng bị phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty CBTT về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020 không trình bày thông tin đầy đủ về cuộc họp HĐQT đảm bảo họp mỗi quý một lần theo quy định; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan theo quy định...