Công nghiệp chuyển hướng, địa phương chuyển mình

Công nghiệp chuyển hướng, địa phương chuyển mình

Chủ trương chuyển hướng phát triển công nghiệp về phía bắc của tỉnh Bình Dương đã và đang phát huy hiệu quả. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) diện tích hàng ngàn ha đang được quy hoạch và xây dựng tại huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng... góp phần tạo bộ mặt đô thị khác biệt cho các địa phương phía bắc của tỉnh.
Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại

Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ thực tiễn của Đồng Nai, CNH-HĐH đã đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh.
Ngành Công nghiệp tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

Ngành Công nghiệp tiếp đà phục hồi, tăng trưởng

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận giá trị sản xuất công nghiệp trong 9 tháng ước đạt 9.039,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 327,25 tỷ đồng, giảm 12,7%; ngành công nghiệp chế biến ước đạt 4.419,8 tỷ đồng, tăng 19,2%; ngành công nghiệp phân phối và sản xuất điện ước đạt 4.143 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ năm trước.
Hỗ trợ đồng bộ và dài hạn nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

Hỗ trợ đồng bộ và dài hạn nhằm thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, công tác triển khai bước đầu đã đem lại kết quả khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển.
Năm 2025, tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ trong cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 30%

Năm 2025, tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ trong cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 30%

UBND TP. Đà Nẵng vừa có Quyết định 1927/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2025 và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nội địa hóa của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Bước ngoặt lớn cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Bước ngoặt lớn cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô ở Việt Nam sẽ được bãi bỏ từ ngày 1/10/2022 do không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Bắc Ninh chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bắc Ninh chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ

Với vị trí địa lý sát Thủ đô Hà Nội, giao thông tốt, hưởng lợi trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng-Quảng Ninh…, những năm qua Bắc Ninh thu hút nhiều nhà đầu tư là các thương hiệu lớn, kéo theo nhu cầu phải phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo chuỗi cung ứng liên hoàn, để sản xuất phát triển.
Đến 2025, công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành công nghiệp quan trọng của Hưng Yên

Đến 2025, công nghiệp hỗ trợ trở thành ngành công nghiệp quan trọng của Hưng Yên

Để phát triển công nghiệp bền vững, đi vào chiều sâu, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, giúp tăng giá trị các sản phẩm công nghiệp trong nước, đưa công nghiệp của địa phương tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu.