Cục Thuế TP. Hà Nội:

Bảo đảm bao quát nguồn thu, mở rộng cơ sở thu ngân sách

Hà Anh

Năm 2023, để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao dự toán thu là 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022.
Năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao dự toán thu là 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022.

Đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế

Năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; tuy nhiên, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, các chính sách miễn, giảm, gia hạn về thuế cũng làm giảm thu ngân sách so với dự kiến, điều này càng khiến áp lực thu ngân sách của Cục Thuế TP. Hà Nội tăng lên. Tuy nhiên, với việc triển khai quyết liệt các giải pháp, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hoàn thành vượt dự toán được giao.

Với các giải pháp trên, năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố do Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý ước đạt 306.927 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán pháp lệnh, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, sự chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ về thuế để giúp doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được chuyển dịch từ việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang hỗ trợ trực tuyến.

Trong năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức thành công 2 hội nghị đối thoại trực tuyến trên website Cục Thuế với sự tham gia của hơn 196.500 doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua hội nghị đã tiếp nhận và giải đáp kịp thời hơn 500 câu hỏi của doanh nghiệp, người nộp thuế.

Cùng với đó, năm 2022, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, hiện đại hóa thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ khâu đăng ký thuế, tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, biên lai, hóa đơn điện tử...

Kết quả triển khai cải cách hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế trên địa bàn, từ đó nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Ngoài ra, đơn vị đã tăng cường thu hồi nợ thuế, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế. Năm qua, Cục Thuế thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ đọng thuế được 9.038 tỷ đồng. Hoàn thành 16.512 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 106% chỉ tiêu được phê duyệt; Tổng xử lý qua thanh, kiểm tra thực hiện đạt 7.881 tỷ đồng.

Chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu

Năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao dự toán thu là 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 14% so với ước thực hiện năm 2022; dự toán thu tiền sử dụng đất tăng 27,8% so với ước thực hiện năm 2022…

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý thuế hướng tới người nộp thuế với 3 trụ cột cơ bản của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030.

Trong đó, tập trung hiện đại hóa công tác thu nộp, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; các nền tảng, hình thức ứng dụng mới như Chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài, Cổng thông tin thương mại điện tử.

Chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách. Từ đó, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Nhằm lắng nghe vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo môi trường cho doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh.

Ngoài các nội dung trên, Cục Thuế TP. Hà Nội tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, rà soát những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề như: Thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng bất động sản...

Đồng thời, tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý. Thực hiện hiệu quả công tác xử lý nợ theo Nghị quyết của Quốc hội; Kết hợp giữa đôn đốc thu hồi nợ đọng với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...