Cục Thuế TP. Hà Nội trực tiếp quản lý thuế 03 doanh nghiệp lớn

PV

Bộ Tài chính vừa có quyết định giao Cục Thuế TP. Hà Nội trực tiếp quản lý thuế đối với 3 doanh nghiệp lớn, gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 1 trong 3 tập đoàn được chuyển giao cho Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý thuế trực tiếp từ ngày 01/4/2023.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 1 trong 3 tập đoàn được chuyển giao cho Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý thuế trực tiếp từ ngày 01/4/2023.

Hiện 03 doanh nghiệp nêu trên nằm trong số 125 doanh nghiệp lớn do Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trực tiếp quản lý thuế từ ngày 1/1/2022.

Theo Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 17/3/2023 về việc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn, từ ngày 01/4/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội trực tiếp quản lý thuế đối với 03 doanh nghiệp này.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (mã số thuế 5700100256) năm 2022 có số thu toàn Tập đoàn ước đạt 165.900 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch,vượt 19,5% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận ước đạt hơn 8.100 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (mã số thuế 0100100079) năm 2022 có số thu ước đạt 460.700 tỷ đồng, tăng 4,31% so với năm 2021.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã số thuế 0100107518) năm 2022 có doanh thu đạt 72.359 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch, trong đó công ty mẹ đạt 50.617 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch.