Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện.
Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự phát triển của công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo, có tác động đến mọi ngành, nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, công nghiệp 4.0 yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, trong khi đó nguồn lao động của Việt Nam nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng còn thiếu hụt về số lượng và kỹ năng tay nghề. Do đó, việc đào tạo, đào tạo lại nguồn lao động đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã trở nên cấp bách tại địa phương.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19, dạy học trực tuyến đang là hướng đi phù hợp để hướng tới chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Tuy nhiên, việc dạy học trực tuyến (E-learning) mới chỉ được triển khai ở Việt Nam từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần sớm có giải pháp để sớm khắc phục.
Đầu tư cơ sở vật chất cho đào tạo nghề để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Đầu tư cơ sở vật chất cho đào tạo nghề để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Do đó, để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các chuyên gia khuyến nghị, cần đầu tư cơ sở vật chất cho đào tạo nghề là 22.970 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP và hỗ trợ cho đào tạo nghề 6.800 tỷ đồng, chiếm 0,08% GDP năm 2021.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình, dự án sản xuất theo chuỗi giá trị

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình, dự án sản xuất theo chuỗi giá trị

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ngưng trệ nhiều hoạt động nhưng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với triển khai, thực hiện các mô hình, dự án sản xuất theo chuỗi giá trị hoặc theo nhu cầu của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.
Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đào tạo nghề tại tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đào tạo nghề tại tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh là Tỉnh có mật độ dân số cao, nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động khá dồi dào, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ được Tỉnh đặc biệt quan tâm thời gian gần đây.
Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp

Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại các trường cao đẳng công nghiệp

Trước xu hướng hội nhập sâu rộng, Việt Nam có thể rút ngắn thời gian trở thành nước công nghiệp hoá so với các nước đi trước nếu gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ tiên tiến, hiện đại về khoa học - công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức.