Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật PPP gỡ vướng cho thực hiện dự án

Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật PPP gỡ vướng cho thực hiện dự án

Theo ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), qua tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) cho thấy, có nhiều vướng mắc liên quan đến các quy định tại Luật PPP có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định tại Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 về cơ chế quản lý tài chính dự án PPP cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để gỡ vướng cho thực hiện các dự án theo hình thức đầu tư này.
Hải Dương đẩy mạnh giải ngân và bố trí vốn cho các dự án đầu tư công

Hải Dương đẩy mạnh giải ngân và bố trí vốn cho các dự án đầu tư công

Đến thời điểm hiện tại, Hải Dương cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 31/10, Hải Dương đã giải ngân được trên 2.700 tỷ đồng vốn đầu tư công trên tổng số hơn 8.400 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 32,4%.
Đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ thi công, giải ngân vốn dự án đầu tư công

Đảm bảo nguyên vật liệu phục vụ thi công, giải ngân vốn dự án đầu tư công

Việc thiếu nguyên vật liệu, đặc biệt là cát đắp nền đường, đất đắp phục vụ các công trình giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, cần khẩn trương nghiên cứu phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này, đảm bảo nguyên vật liệu cho công tác thi công của các công trình giao thông và giải ngân các dự án này.
Giải phóng mặt bằng đi trước một bước sẽ đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Giải phóng mặt bằng đi trước một bước sẽ đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công, cần tập trung gỡ vướng, sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này; đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong khâu chuẩn bị đầu tư, tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án, cho phép sử dụng nguồn chi thường xuyên để chuẩn bị đầu tư...
Nghiên cứu cơ chế đầu tư công nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nghiên cứu cơ chế đầu tư công nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu cơ chế đầu tư công nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường.
Tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, gỡ khó giải ngân đầu tư công

Tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, gỡ khó giải ngân đầu tư công

Thảo luận về đầu tư công và ngân sách nhà nước tại phiên họp của Quốc hội sáng ngày 2/11, các đai biểu đã "hiến kế" nhiều giải pháp để đẩy nhanh giải ngân, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công như: hoàn thiện thể chế, chính sách; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm công tác đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả; đặc biệt là thí điểm tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng.
Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 (kể cả vốn năm 2022 kéo dài chuyển sang) của tỉnh Đồng Tháp hơn 6.501 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 20/10/2023 hơn 4.695 tỷ đồng, đạt 72,21%, cao hơn 17,05% so với cùng kỳ năm 2022.