Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đầu tư công

Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đầu tư công

Tham gia ý kiến về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Hoàn thiện các quy định pháp luật về quyết định đầu tư chương trình dự, án đầu tư công ở Việt Nam

Hoàn thiện các quy định pháp luật về quyết định đầu tư chương trình dự, án đầu tư công ở Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích, đánh giá quy định của pháp luật đầu tư công (chủ yếu là Luật Đầu tư công năm 2019) về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. Qua so sánh, đối chiếu với quy định pháp luật nước ngoài về vấn đề này, bài viết đề cập và luận giải một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam.
Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng và Bình Dương liên quan đến liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP, trong đó có nội dung về xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công.
Đầu tư công - Khi chính sách đi vào cuộc sống

Đầu tư công - Khi chính sách đi vào cuộc sống

Để chính sách đầu tư công có thể đi vào cuộc sống, công tác giải ngân luôn được chú trọng, nhưng đòi hỏi nhiều thời gian, nhất là khi thủ tục đầu tư với các dự án cơ sở hạ tầng lớn luôn là một thách thức.
Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 triệt để tiết kiệm, tránh đầu tư phân tán, dàn trải

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 triệt để tiết kiệm, tránh đầu tư phân tán, dàn trải

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương khi xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 cần xác định rõ mục tiêu, khả năng huy động và cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên bố trí vốn và khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công; Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, manh mún.
Kịp thời giải đáp, gỡ vướng trong quản lý, thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Kịp thời giải đáp, gỡ vướng trong quản lý, thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Tiếp theo thành công của Hội nghị “Tọa đàm về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hàng năm” được tổ chức tại TP. Hải Phòng và tỉnh Khánh Hòa trong tháng 6 vừa qua cho các tỉnh phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên, ngày 21/7/2023, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) tiếp tục phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị này tại TP. Cần Thơ với các địa phương khu vực phía Nam.
Thống nhất cách hiểu, cách làm trong thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Thống nhất cách hiểu, cách làm trong thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Ngày 30/6/2023, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm cho địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu tại Hội nghị.