Đầu tư công bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm

Đầu tư công bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm; thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.
Những thách thức trong đánh giá thành quả hoạt động khu vực công

Những thách thức trong đánh giá thành quả hoạt động khu vực công

Các cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng trong mọi nền kinh tế với tư cách là người tổ chức “sân chơi” cho các chủ thể khác nhau trong xã hội cùng cạnh tranh và phát triển. Bộ máy Nhà nước càng hiệu quả thì sức cạnh tranh của nền kinh tế càng cao. Đánh giá thành quả hoạt động khu vực công là việc quan trọng cần tiến hành thường xuyên nhằm tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, khác với khu vực tư, việc đánh giá thành quả hoạt động của khu vực công đang gặp nhiều thách thức.
Kiểm tra, đôn đốc tiến độ theo tuần để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ theo tuần để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án cắt giảm kế hoạch năm 2023 tương ứng kế hoạch đã bố trí cho các dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0%; cắt giảm kế hoạch chưa thực hiện phân bổ; kiểm tra, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ theo tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn... là những giải pháp mạnh mẽ được Bộ Tài chính kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.
Kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực

Kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 vừa diễn ra, các thành viên Chính phủ đều thống nhất cho rằng, kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.
Nhận diện rõ những tồn tại trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn

Nhận diện rõ những tồn tại trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đơn cử như: Còn vốn chưa phân bổ chi tiết; chưa phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản và thu hồi số vốn ngân sách trung ương ứng trước; bố trí vốn chưa phù hợp... dẫn đến tình trạng xin trả lại vốn, điều chỉnh vốn.
Quy định rõ đối tượng để tránh vướng mắc trong bố trí vốn cấp bù lãi suất

Quy định rõ đối tượng để tránh vướng mắc trong bố trí vốn cấp bù lãi suất

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định cụ thể đối tượng cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi để tránh vướng mắc trong bố trí vốn; đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong lập kế hoạch đầu tư công trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu cấp bù lãi suất của các ngân hàng thương mại.
Đề xuất phân cấp quyết định đầu tư dự án dùng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước

Đề xuất phân cấp quyết định đầu tư dự án dùng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung quy định người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương được phân cấp cho cơ quan nhà nước trực thuộc quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước.