Xác định giá đất của các phương pháp phải khả thi, sát thực tế

Xác định giá đất của các phương pháp phải khả thi, sát thực tế

Phát biểu kết luận cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương, hiệp hội giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất; rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu, trình tự, nội dung xác định giá đất của các phương pháp phải khả thi, sát thực tế; Không đẩy việc khó xuống cho địa phương…
Nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, Dịch vụ do Nhà nước định giá

Nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, Dịch vụ do Nhà nước định giá

Trong nền kinh tế thị trường, việc định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá là vấn đề rất quan trọng, thể hiện vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, đồng thời tác động đến sự tham gia của các chủ thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ công và khả năng tiếp cận của người sử dụng hàng hóa, dịch vụ công. Bài viết tổng quan về nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và đề xuất một số khuyến nghị.
Cơ hội lịch sử của Apple

Cơ hội lịch sử của Apple

Nhà sản xuất iPhone đã là người đầu tiên chạm mốc định giá 1 nghìn tỷ và 2 nghìn tỷ USD trong quá khứ, giờ đây họ đang có cơ hội lịch sử để trở thành nhà vô địch đầu tiên ở cột mốc 3 nghìn tỷ USD.
Không dễ nâng mức bồi thường đất sát giá thị trường

Không dễ nâng mức bồi thường đất sát giá thị trường

Định hướng bỏ khung giá đất, định giá theo nguyên tắc thị trường trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được kỳ vọng sẽ giúp cởi bỏ nút thắt trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng mức bồi thường sát giá thị trường lại là bài toán không dễ.
Phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm định giá cho bộ, ngành, địa phương

Phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm định giá cho bộ, ngành, địa phương

Để công tác định giá đáp ứng được yêu cầu phát sinh thực tiễn, tại Dự thảo Luật Giá (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất các quy định nhằm củng cố nguyên tắc xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ nhà nước định giá đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý và các nguyên tắc thị trường; đẩy mạnh phân công, phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương nhằm phân định rõ về nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ gắn với chuyên môn, chuyên ngành.
IMF xác định trọng số tiền tệ mới cho giỏ định giá SDR

IMF xác định trọng số tiền tệ mới cho giỏ định giá SDR

Thành phần hiện tại của tiền SDR và ​​rổ lãi suất vẫn được duy trì. Các trọng số tiền tệ trong rổ đã được thông qua, theo đó tỷ trọng cao hơn một chút đối với đồng USD và đồng Nhân dân tệ, trong khi thấp hơn một chút đối với Bảng Anh, Euro và Yên Nhật. Trọng số này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2022.