Phân tích tác động dòng tiền đến tài chính doanh nghiệp

Phân tích tác động dòng tiền đến tài chính doanh nghiệp

Dòng tiền hoạt động OCF (operating cash flow) và dòng tiền phát sinh từ tài sản CFFA (Cash flow from assets) thể hiện việc chi trả, mua sắm, hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp (DN). Đây là thông tin quan trọng và rất hữu ích cung cấp cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý, các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng khác quan tâm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết đã phân tích dòng tiền tác động đến tài chính của DN, từ đó để các nhà đầu tư có cơ sở quyết định đúng đắn, các nhà quản lý có quyết sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng.
Cần nhiều giải pháp đồng bộ để "hóa giải" khó khăn cho doanh nghiệp

Cần nhiều giải pháp đồng bộ để "hóa giải" khó khăn cho doanh nghiệp

Tính chung 7 tháng năm 2023, cả nước có 131,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay, doanh nghiệp đang phải đối diện với nhiều khó khăn như khó khăn về dòng tiền, đơn hàng, tiếp cận vốn vay...
VN-Index vượt đỉnh năm 2023 thành công

VN-Index vượt đỉnh năm 2023 thành công

Lực cầu một lần nữa xuất hiện vào những phút cuối phiên ngày 13/6 đã giúp cho thị trường cải thiện tích cực về mặt điểm số, vượt qua mốc đỉnh cũ 1.117 điểm hồi tháng 1/2023.
Quản trị dòng tiền – yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền – yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền một cách hiệu quả là yêu cầu cực kỳ bức thiết, quyết định trực tiếp đến sự sống còn của cả một doanh nghiệp (DN). Sự thiết hụt tiền mặt ở mức độ nghiêm trọng hoặc sự dư thừa tiền mặt quá mức ở DN đều thể hiện sự yếu kém trong hoạt động quản trị tài chính DN. Vì vậy, cần có sự hoạch định điều khiển sự vận động ra vào của dòng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo sự cân đối, ăn khớp giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra trong quá trình hoạt động của DN. Bài viết trình bày một số nội dung tổng quan về quản trị dòng tiền, các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị dòng tiền cũng như đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng để nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền trong DN.