Cần có giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu

Cần có giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu

Trong quý I/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang doanh số cho vay đạt trên 250 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 2.999 tỉ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng, với 91,2 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn.
Nhiều giải pháp cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu

Nhiều giải pháp cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu

Để phục hồi và phát triển nhanh sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Với tầm quan trọng đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP , trong đó tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Nhiều giải pháp cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Nhiều giải pháp cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Để phục hồi và phát triển nhanh sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Với tầm quan trọng đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP , trong đó tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Giải pháp nâng tầm quan trọng của kiểm toán môi trường tại Việt Nam

Giải pháp nâng tầm quan trọng của kiểm toán môi trường tại Việt Nam

Thời gian qua kiểm toán môi trường đóng vai trò rất quan trọng đã từng bước đánh giá công tác quản lý môi trường, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và dành sự quan tâm đến các khía cạnh về môi trường. Tuy nhiên, kiểm toán môi trường do Kiểm toán Nhà nước thực hiện hiện nay vẫn chủ yếu được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, còn ít các cuộc kiểm toán môi trường mang tính chất kiểm toán hoạt động hoặc được thực hiện một cách độc lập nên kết quả kiểm toán chưa được như kỳ vọng.
Giải pháp giúp phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19

Giải pháp giúp phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử của tất cả các nước kể cả các nền kinh tế lớn, tốc độ tăng trưởng đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19.
Thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Từ nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, nhóm tác giả sử dụng phương pháp chi tiết, thống kê mô tả và so sánh để phân tích thực trạng, tìm ra và đánh giá những tồn tại, hạn chế của công tác quản lý đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Bằng phương pháp diễn dịch, nhóm tác giả đề xuất giải pháp thúc đẩy đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.