Cải cách thuế thu nhập cá nhân ở một số nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Cải cách thuế thu nhập cá nhân ở một số nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân đã qua nhiều lần sửa đổi nhưng trước yêu cầu thực tiễn vẫn cần tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp. Việc cải cách thuế thu nhập cá nhân theo chiều hướng nào để vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước tăng lên nhưng người nộp thuế không bị gánh nặng thuế quá lớn và đảm bảo sự công bằng là một vấn đề được quan tâm hiện nay tại Việt Nam. Bài viết đánh giá thực trạng cải cách thuế thu nhập cá nhân ở một số quốc gia trên thế giới, qua đó đưa ra hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
Quản trị nguồn nhân lực ngành Logistics tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Quản trị nguồn nhân lực ngành Logistics tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, các hoạt động logistics từ sản xuất đến tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất và dịch vụ và đối với toàn bộ nền kinh tế. Việt Nam là một trong bốn quốc gia Đông Nam Á có tiềm năng lớn để phát triển cả cơ sở hạ tầng và hệ thống logistics.
Nhiều giải pháp bình ổn thị trường bất động sản

Nhiều giải pháp bình ổn thị trường bất động sản

Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) xuất hiện những diễn biến bất thường, có thời điểm BĐS trở thành vấn đề “nóng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đứng trước tình trạng trên, ngành Xây dựng đã có những giải pháp để chấn chỉnh, làm bình ổn thị trường này.
Chiến lược tài chính đến năm 2030: 3 đột phá chiến lược, 11 nhóm giải pháp trọng tâm

Chiến lược tài chính đến năm 2030: 3 đột phá chiến lược, 11 nhóm giải pháp trọng tâm

Chiến lược tài chính đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg) với mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. Trong đó, 3 đột phá chiến lược và 11 nhóm giải pháp trọng tâm được xác định cụ thể.
Đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

Đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

Để phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, thời gian tới Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, cũng như đẩy mạnh truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT.
8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022, Bộ Tài chính đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước có hiệu quả trong nửa cuối năm 2022.
Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

Tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra, trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế nhằm phấn đầu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách (NSNN) mà Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.
Nhiều giải pháp góp phần cải thiện PCI

Nhiều giải pháp góp phần cải thiện PCI

Long An đang tổ chức các giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), quyết tâm đưa tỉnh nhà nằm trong nhóm 10 của cả nước.
Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp thông lệ quốc tế

Một trong những mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 là hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề hết sức quan trọng, là công việc khó khăn, phức tạp, liên quan đến yếu tố con người. Công tác phát triển nguồn nhân lực cần phải có tầm nhìn chiến lược, sâu và rộng. Chính vì lẽ đó, các giải pháp đề xuất cần phải tập trung vào các mặt số lượng, cơ cấu và quan trọng hơn cả là chất lượng nguồn nhân lực. Nghĩa là, phát triển nguồn nhân lực ngành Hải quan Việt Nam phải phù hợp về số lượng, cơ cấu hợp lý và nâng cao về chất lượng.