Hậu Giang tăng tốc giải ngân cuối năm

Hậu Giang tăng tốc giải ngân cuối năm

Dù đã bước sang tháng 12, nhưng nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân chung cả nước. Tại Hậu Giang, tính đến ngày 30/11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
Tỷ lệ đô thị hóa ở Hậu Giang đạt 29%

Tỷ lệ đô thị hóa ở Hậu Giang đạt 29%

Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã thu hút được 82 dự án lĩnh vực nhà ở, quy mô 2.248ha, đã triển khai 34 dự án với quy mô sử dụng đất gần 500ha được phân bố trên các địa phương trong tỉnh.
Tỉnh Hậu GIang còn tồn đọng hơn 5.300 tấn thủy sản

Tỉnh Hậu GIang còn tồn đọng hơn 5.300 tấn thủy sản

Do gặp khó khăn về đầu ra nên hiện toàn tỉnh còn tồn đọng sản lượng thủy sản tương đối nhiều. Hiện nay còn tồn đọng hơn 5.300 tấn thủy sản các loại; trong đó có 2 sản phẩm còn tồn đọng nhiều là cá tra gần 4.900 tấn, cá thát lát tồn đọng 472 tấn.
Hậu Giang nỗ lực phục hồi kinh tế

Hậu Giang nỗ lực phục hồi kinh tế

Sau khi Hậu Giang áp dụng theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, bên cạnh việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân trong tỉnh có nhiều thuận lợi, chính quyền các địa phương đã có những hỗ trợ kịp thời để các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh tái sản xuất góp phần giúp kinh tế của tỉnh dần phục hồi.
Đồng hành cùng doanh nghiệp để sản xuất an toàn

Đồng hành cùng doanh nghiệp để sản xuất an toàn

Phục hồi và phát triển kinh tế gắn với kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người dân là trên hết. Chủ trương của tỉnh Hậu Giang là an toàn đến đâu mở ra đến đó, lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp để sản xuất an toàn.