Tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh

Tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh

Mục đích nghiên cứu là nhằm tìm hiểu tác động của chi phí quảng cáo đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng (Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi - FGLS) để ước lượng mức độ ảnh hưởng của chi phí quảng cáo và các yếu tố kiểm soát đến hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí quảng cáo, tăng trưởng doanh thu, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu.
Giải pháp nào quản lý hiệu quả hàng tồn kho, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí?

Giải pháp nào quản lý hiệu quả hàng tồn kho, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí?

Một hệ thống quản lý hàng tồn kho hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tối đa hóa doanh số bán hàng. Đồng thời, nó còn đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành liên tục, đều đặn theo đúng kế hoạch, đảm bảo có đủ hàng hoá, thành phẩm để cung ứng ra thị trường. Vậy giải pháp nào giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho hiệu quả?
Hợp tác xã gia tăng hiệu quả kinh doanh nhờ ứng dụng số

Hợp tác xã gia tăng hiệu quả kinh doanh nhờ ứng dụng số

Ðể tiếp cận thị trường hiệu quả trong bối cảnh mới, nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) ở TP. Cần Thơ đã tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kết hợp ứng dụng số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Qua đó, không chỉ nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm trên thị trường, mà còn gia tăng hiệu quả kinh doanh, đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên.
Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, vai trò của doanh nghiệp xây dựng nói chung, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng trong việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất cho các đơn vị của nền kinh tế là không thể thiếu. Tăng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sẽ góp phần tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong nền kinh tế. Tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng là chủ đề được nhiều chủ thể quản lý quan tâm. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết tại Việt Nam trong thời gian tới là vấn đề tác giả đề cập, trao đổi cụ thể trong bài viết.
Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần rà soát danh mục các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà Nhà nước dự kiến sẽ cổ phần hóa đến năm 2025 trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.
Các yếu tố tác động đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các yếu tố tác động đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ và đẩy mạnh ứng dụng phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến xây dựng đô thị thông minh… đã đặt ra rất nhiều yêu cầu cần phải đổi mới với các doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh.
'Sức khỏe" doanh nghiệp có "gánh" được giá cổ phiếu?

'Sức khỏe" doanh nghiệp có "gánh" được giá cổ phiếu?

Có nhiều yếu tố có thể tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhưng quan trọng nhất vẫn là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Về mặt lý thuyết cơ bản là vậy, tuy nhiên thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư khó đoán định, bởi nguyên tắc cung-cầu, thuận mua vừa bán.
Chờ thị trường qua "nốt trầm"

Chờ thị trường qua "nốt trầm"

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu giảm mạnh và không được cải thiện trong nhiều tháng vừa qua đã và đang ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tài chính liên quan đang được xem là “nốt trầm” của thị trường chứng khoán. Làm thế nào để giải quyết đang là vấn đề “đau đầu” của các nhà quản lý hiện nay.