Sớm hoàn thiện ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử

Việt Dũng

Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Thuế) đã xây dựng và đang hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) phục vụ cho công tác phân tích theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 78/QĐ-TCT về quản lý rủi ro, các chức năng đối chiếu hóa đơn và tờ khai; phát hiện sớm rủi ro và chức năng hỗ trợ ngăn chặn gian lận. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành trong tháng 4/2023.

Hệ thống HĐĐT của ngành Thuế đang quản lý trên 3,1 tỷ HĐĐT. 
Hệ thống HĐĐT của ngành Thuế đang quản lý trên 3,1 tỷ HĐĐT. 

Tính đến ngày 28/2/2023, trên hệ thống HĐĐT của ngành Thuế đang quản lý trên 3,1 tỷ HĐĐT. Một trong những lợi ích lớn nhất của kết quả này đó là đã giúp cơ quan thuế xây dựng được cơ sở dữ liệu về hóa đơn.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, đây vừa là thành tích đáng ghi nhận của ngành Thuế song cũng đòi hỏi cơ quan thuế phải đẩy nhanh việc hoàn thiện ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro về HĐĐT.

Trước đó, ngày 02/2/2023, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 78/QĐ-TCT ban hành Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.

Việc áp dụng Bộ chỉ số tiêu chí là căn cứ để cơ quan thuế rà soát, kiểm tra thực tế tình hình tuân thủ quy định pháp luật thuế và pháp luật liên quan trong quản lý hoạt động của người nộp thuế; đồng thời, đây cũng là căn cứ để cơ quan thuế lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra thực tế từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Hiện Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Thuế) đã xây dựng và đang hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu HĐĐT phục vụ cho công tác phân tích theo bộ tiêu chí tại Quyết định số 78/QĐ-TCT về quản lý rủi ro, các chức năng đối chiếu hóa đơn và tờ khai; phát hiện sớm rủi ro và chức năng hỗ trợ ngăn chặn gian lận dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4/2023.

Cũng theo dự kiến, đến cuối năm 2024 sẽ tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro với hệ thống dữ liệu quản lý cả trong và ngoài ngành. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu theo ngân hàng tiêu chí và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý và quản lý kết quả phân tích rủi ro.

Hiện nay, Hệ thống phân tích thông tin và quản lý rủi ro đã được gửi lấy ý kiến các vụ, đơn vị trong Tổng cục Thuế để hoàn thiện dự thảo đảm bảo tính khả thi. 

Mới đây, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục cùng các cục thuế: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa và Bình Định nhằm đánh giá dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng HĐĐT; đồng thời đề xuất các yêu cầu nghiệp vụ nhằm phát hiện sớm các trường hợp gian lận về HĐĐT.

Tại hội nghị, các cục thuế là những đơn vị đã có kinh nghiệm triển khai phân tích rủi ro HĐĐT trên địa bàn đã cùng trao đổi với các vụ chức năng của Tổng cục Thuế để xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất các chức năng phát hiện nhanh các trường hợp nghi ngờ rủi ro để toàn Ngành sớm có ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý.

Trong thời gian tới đây, các cục thuế tiếp tục thảo luận trên cơ sở thực tiễn quản lý HĐĐT tại địa phương trong thời gian qua để tiếp tục đề xuất báo cáo Tổng cục Thuế về các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.

Với dữ liệu khổng lồ, việc đưa ứng dụng vào triển khai kỳ vọng sẽ giúp cơ quan thuế quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện gian lận về sử dụng hoá đơn...

 

Tổng cục Thuế giao Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị về mặt kỹ thuật, hệ thống, môi trường để phân tích cơ sở dữ liệu lớn, với số lượng hàng tỷ HĐĐT chạy theo thời gian thực đảm bảo tính khả thi cho chức năng phân tích, phục vụ toàn Ngành.

Ban Quản lý rủi ro sẽ tiến hành tổng hợp các ý kiến của các đơn vị, báo cáo Tổng cục Thuế để Cục Công nghệ thông tin có thể triển khai xây dựng và hoàn thành ứng dụng trong tháng 3/2023.