Quốc hội quyết nghị tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

Việt Hoàng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng ngày 9/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

Với 468/473 các đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 94,35% tổng số đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Theo Nghị quyết, các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Cụ thể, các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo quy định tại Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Có 468/473 các đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 94,35% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết.
Có 468/473 các đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, chiếm 94,35% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết.

Quốc hội cũng quyết nghị về kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách trên sẽ được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023. Đối với việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 thì sẽ được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược đã được tiếp thu đầy đủ, hồ sơ tài liệu đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội. 

Trên cơ sở Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; nghiên cứu, rà soát, xác định đầy đủ các vướng mắc, khó khăn và thực hiện đồng bộ tổng thể các giải pháp về chính sách, pháp luật, đầu tư, cải cách hành chính, chế độ chính sách và tổ chức thực hiện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân...