Hoạt động hợp tác đa phương trong lĩnh vực chứng khoán

PV.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã từng bước tạo dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của mình tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nâng cao mức độ tín nhiệm quốc gia, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Quá trình này không thể thiếu sự đóng góp của những hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Chứng khoán, trong đó có hợp tác đa phương.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham dự Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 33 (năm 2021).
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham dự Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 33 (năm 2021).

Theo Vụ Hợp tác quốc tế (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), trong những năm qua, hợp tác quốc tế đa phương đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tích cực đẩy mạnh, thông qua việc chủ động tham gia và hội nhập vào các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.

Sự kiện ghi dấu mốc quan trọng thể hiện vị thế và trách nhiệm của Việt Nam là việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (MMoU IOSCO) năm 2013. Đây là một thành công lớn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, góp phần vào việc hội nhập sâu thị trường vốn quốc tế bởi IOSCO – tổ chức lớn nhất của các cơ quan quản lý chứng khoán thế giới.

Theo đó, việc là thành viên chính thức từ năm 2001 và trở thành thành viên đầy đủ ở cấp độ cao nhất của IOSCO cho thấy các nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong công tác xây dựng và quản lý TTCK Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, nâng cao vị thế và hình ảnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói riêng và TTCK Việt Nam nói chung, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU ESMA) với 26/31 cơ quan quản lý thị trường vốn thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA). Đây là Biên bản ghi nhớ quan trọng về tư vấn, hợp tác và trao đổi thông tin trong việc giám sát các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư với các cơ quan quản lý thị trường vốn thuộc EU và EEA. Việc ký kết Biên bản Ghi nhớ này giúp các bên tăng cường khả năng phối hợp quản lý, giám sát dòng vốn và nâng cao tính minh bạch cho hoạt động của ngành quỹ, góp phần gia tăng khả năng thu hút các dòng vốn đầu tư có tổ chức từ các nước châu Âu vào Việt Nam.

Ở cấp độ khu vực, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực tham gia các hoạt động của ASEAN, đặc biệt là Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) và các sáng kiến hợp tác trong ASEAN là hai trong số nhiều khung khổ hợp tác khu vực và toàn cầu mà cơ quan quản lý TTCK Việt Nam đã và đang tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng tham gia các sáng kiến mang tính thiết thực cho TTCK như: tài chính xanh và phát triển bền vững, sáng kiến về Quản trị công ty… Trong chuỗi sáng kiến này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ), Ngân hàng châu Á (ADB)...

Hoạt động hợp tác đa phương đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý và mang lại động lực cho sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam. Theo đó, trong những năm qua, hoạt động hợp tác đa phương đã hỗ trợ không nhỏ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong công tác xây dựng khung pháp lý, sản phẩm và dịch vụ trên thị trường, đào tạo và nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý và thành viên thị trường.

Nhiều văn bản mới đã ra đời đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiêu biểu trong số đó như: Văn bản hướng dẫn hoạt động các loại hình quỹ trên TTCK, TTCK phái sinh, điều chỉnh các dịch vụ do các tổ chức trung gian cung cấp, ban hành Bộ Quy tắc về quản trị công ty…