Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng ISO 9001:2015?

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng ISO 9001:2015?

Nguyên tắc định hướng khách hàng trong ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần và yếu tố chất lượng chính là vấn đề then chốt để quyết định việc doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 9001:2015.
Quản lý chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Quản lý chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Ngày 25/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
Doanh nghiệp cơ khí dễ dàng quản lý và điều hành với ISO 3834

Doanh nghiệp cơ khí dễ dàng quản lý và điều hành với ISO 3834

Chưa làm chủ được mẫu mã thiết kế, chất lượng chưa cao… đó là những khó khăn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Chính vì vậy, việc áp dụng ISO 3834 - bộ tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật hàn - giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng và phòng ngừa sai hỏng, qua đó có thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Kết quả áp dụng ISO 9001 tại cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên

Kết quả áp dụng ISO 9001 tại cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 18 cơ quan hành chính nhà nước (UBND cấp xã) của huyện Tiên Lữ và TP. Hưng Yên.