Nhiều giải pháp đã được thực hiện để nâng cao năng suất lao động

Nguyễn Linh

Năng suất chất lượng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thời gian qua, hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước đều xây dựng rất nhiều giải pháp nhằm cải tiến, gia tăng năng suất chất lượng hiệu quả.

Cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm thông qua đổi mới sáng tạo góp phần tăng trưởng kinh doanh cho doanh nghiệp.
Cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm thông qua đổi mới sáng tạo góp phần tăng trưởng kinh doanh cho doanh nghiệp.

Các giải pháp đã được thực hiện như việc tổ chức các hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thành lập các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo...

Theo ông Đặng Khánh Hào - đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), năng suất là yếu tố then chốt cho sự phát triển của quốc gia và quyết định sự tồn tại của danh nghiệp.

Năng suất là một phần không thể thiếu trong chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp thành công. Doanh nghiệp cần được hỗ trợ để đào tạo nguồn nhân lực; tư vấn nâng cao năng lực tăng hiệu quả vận hành trong quản lý - sản xuất; tư vấn nâng cao năng lực hoạch định; đổi mới sáng tạo, chuyển giao kiến thức...

Ông Nguyễn Thế Nam - đại diện Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tổng cục Tiêu Chuẩn đo lường chất lượng cho hay đơn vị đã đồng hành cùng một số doanh nghiệp trong triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng.

Trong đó, tại Công ty Viet Farm- Nhà máy nha đam lớn nhất Việt Nam, Trung tâm đã đồng hành đào tạo triển khai các giải pháp: Nâng cao hiệu quả quản lý hình ảnh trực quan 5S tại khu vực Văn phòng và Giảm lãng phí nha đam tại công đoạn xử lý nguyên vậy liệu từ 2,5% xuống còn 2%. Qua chương trình đào tạo đã giảm lãng phí xuống 69%, tiết kiệm khoảng 270 ngàn đồng/ngày, tiết kiệm khoảng 84 triệu đồng/năm.

Có thể thấy, việc cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp thông qua đổi mới sáng tạo góp phần tăng trưởng kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo diễn ra trên cả nước, các mô hình về năng suất chất lượng kiểu mẫu sẽ được hình thành trong giai đoạn 2021-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp học hỏi, áp dụng và cải tiến. Các hệ thống quản lý được xem như năng lực bền vững của doanh nghiệp và hiệu suất lao động quyết định việc phát triển và thành tựu của doanh nghiệp.

Thời gian tới, các địa phương cần xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất chất lượng là đội ngũ quản lý tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; hình thành ít nhất 1 câu lạc bộ cải tiến năng suất chất lượng. Các địa phương cũng cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chính là xây dựng văn bản pháp luật, cơ chế thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng.

Bên cạnh đó, tăng cường thông tin tuyên truyền; Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức về năng suất chất lượng. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nguồn nhân lực năng suất chất lượng; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ để gia tăng năng suất chất lượng.