Đánh giá năng lực sản xuất giúp tăng năng suất lao động của doanh nghiệp

Nguyễn Hiền

Đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp (DN) sẽ làm rõ hiệu quả hoạt động sản xuất DN, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường từ đó có các khuyến nghị giúp DN tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.

Đây là một công cụ hữu hiệu giúp DN cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động.
Đây là một công cụ hữu hiệu giúp DN cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động.

Những nội dung cơ bản của hoạt động đánh giá năng lực sản xuất của DN gồm: phỏng vấn lãnh đạo DN, các cán bộ chủ chốt liên quan tới quá trình sản xuất; xem xét, đánh giá hồ sơ và thực tế áp dụng các hệ thống quản lý DN; quan sát, đánh giá tại hiện trường sản xuất; thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm của DN; báo cáo kết quả đánh giá năng lực sản xuất.

Hoạt động đánh giá năng lực sản xuất giúp DN xác định các vấn đề cần được cải tiến, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp; giúp DN tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo được nhu cầu đặt hàng của thị trường… Qua đó, DN có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động, đảm bảo được tiến độ giao hàng cũng như chất lượng sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Theo các chuyên gia, đây là một công cụ hữu hiệu giúp DN cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với các DN đang muốn nâng cao năng lực sản xuất, hoạt động đánh giá năng lực sản xuất là một lựa chọn thích hợp để tối ưu hoá quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; giúp DN đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn; hạn chế, phòng ngừa được các rủi ro trong quá trình sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.