Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Gia Hân

Sáng ngày 11/7/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng với các KBNN địa phương tại các điểm cầu trong cả nước. Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân điều hành và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trung tâm KBNN.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Gia Hân
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Đảm bảo hiệu quả công tác quản lý thu, kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Báo cáo tại Hội nghị, bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, KBNN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, đóng góp vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Trong công tác quản lý thu 6 tháng đầu năm, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, mở rộng việc phối hợp thu với các ngân hàng thương mại, thực hiện thu và hoàn phí, lệ phí thu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Thống kê đến hết ngày 30/6/2022, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 941.344 tỷ đồng, bằng 66,68% so với dự toán năm 2022, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 đạt 58,03% so với dự toán), trong đó: thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 747.865 tỷ đồng, đạt 63,56% so với dự toán; thu từ dầu thô đạt 35.421 tỷ đồng, bằng 125,61% so với dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 157.928 tỷ đồng, bằng 79,36% so với dự toán (bao gồm dự toán hoàn thuế GTGT).

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ cho biết, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022, với tinh thần chủ động phối hợp với các bộ, ngành địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN đã thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, giải ngân kịp thời, đáp ứng các nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng NSNN. Tính đến hết ngày 30/6/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 442.342 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. 

Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của KBNN. Ảnh: Gia Hân
Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của KBNN. Ảnh: Gia Hân

Điều hành ngân quỹ nhà nước theo hướng an toàn, minh bạch

Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, KBNN đã chủ động tham mưu với Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc xây dựng và triển khai phương án điều hành ngân quỹ nhà nước theo hướng minh bạch, an toàn hiệu quả.

Tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN. Thực hiện việc tạm ứng, cho vay ngân quỹ nhà nước cho NSNN, gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại và mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ (TPCP) theo phương án điều hành đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Chủ động tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo các giải pháp điều hành ngoại tệ đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán bằng ngoại tệ của NSNN.

Qua đó, công tác điều hành ngân quỹ của KBNN đã từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời cho các cấp ngân sách và các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại KBNN ở mọi thời điểm.

Thông tin thêm tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ cho biết: “Năm 2022, nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN được Bộ Tài chính giao cho KBNN là 400.000 tỷ đồng. KBNN đã bám sát diễn biến của thị trường tài chính tiền tệ, tình hình thu, chi ngân sách trung ương, tồn ngân quỹ nhà nước để chủ động báo cáo, đề xuất với Bộ Tài chính các giải pháp để tổ chức triển khai công tác huy động vốn thông qua phát TPCP. Tính đến ngày 30/6/2022, KBNN đã huy động được 69.087 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch năm Bộ giao (400.000 tỷ đồng); kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 14,75 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân là 2,45%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là 9,2 năm”

Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Quân – Tổng Giám đốc KBNN biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Những kết quả này đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành Tài chính.

Ông Trần Quân – Tổng Giám đốc KBNN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Hân
Ông Trần Quân – Tổng Giám đốc KBNN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Hân

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống trong thời gian tới, Tổng Giám đốc KBNN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tập trung chỉ đạo, điều hành để khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Trên cơ sở đó, đề nghị các đơn vị và KBNN các tỉnh, thành phố chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Chủ động rà soát các nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của hệ thống KBNN để tổng hợp, đề xuất các quy định cần sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật NSNN sửa đổi, tạo nền tảng để củng cố hành lang pháp lý cho các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ công tác kiểm soát chi 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu toàn hệ thống KBNN chủ động nghiên cứu và khẩn trương hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán, liên thông các ứng dụng. Đồng thời, nghiên cứu phân loại, phân luồng các nội dung kiểm soát chi theo mức độ rủi ro để rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho người giao dịch, song vẫn đảm bảo kiểm soát chi, thanh toán đúng quy định.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân cũng yêu cầu trong thời gian tới KBNN cần tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại để triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử theo lộ trình đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. Thực hiện huy động vốn và điều hành ngân quỹ theo phương án đã được duyệt; Chủ động bám sát tình hình thực tế để kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với các nội dung, tình huống phát sinh...

Đến năm 2030 đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng kho bạc số

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Để triển khai thực hiện Chiến lược, KBNN đang khẩn trương xây dựng, trình Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; trong đó, quy định cụ thể danh mục các đề án, chính sách; đơn vị chủ trì/phối hợp và thời gian hoàn thành để các đơn vị có căn cứ triển khai, thực hiện.

Tại Hội nghị, đại diện KBNN cho biết, Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đặt ra mục tiêu hoàn thành xây dựng kho bạc số. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển đến năm 2030. Theo đó, KBNN sẽ triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. KBNN nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ của KBNN; để từ đó, cải cách hoạt động nghiệp vụ và tạo nền tảng để hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ của KBNN.

Bên cạnh đó, chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ của KBNN; trong đó, trọng tâm là xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); đồng thời, thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin liên quan.

Đặc biệt, KBNN chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức KBNN có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính chuyên nghiệp cao, có trình độ, kỹ năng, có năng lực sáng tạo, đáp ứng tốt các yêu cầu của quá trình chuyển đổi số.