Kiểm tra, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh giải quyết dịch vụ công cho người dân

Kiểm tra, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh giải quyết dịch vụ công cho người dân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh

Phát biểu tại Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ sáng 19/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, đến nay, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật.
Tài chính tiêu dùng – dịch vụ dành cho ai?

Tài chính tiêu dùng – dịch vụ dành cho ai?

Sự ra đời của các công ty tài chính dưới sự quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã mở thêm một lối ra cho nhu cầu vay tiêu dùng chính đáng của người dân.
Hưởng ứng chiến dịch Ngày nước thế giới 2023

Hưởng ứng chiến dịch Ngày nước thế giới 2023

Ngày Nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Be the change” (tạm dịch: Thúc đẩy sự thay đổi) nhằm khuyến khích mọi người có hành động thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nguồn nước.