Quản trị tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa: thực trạng và một số đề xuất

Quản trị tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa: thực trạng và một số đề xuất

Quản trị tài chính có vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp huy động và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ kinh doanh, ứng phó hiệu quả với các cú sốc tài chính trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động để có được sự phát triển an toàn và bền vững.
Quản trị tài chính để vượt qua khủng hoảng

Quản trị tài chính để vượt qua khủng hoảng

“Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch tài chính cho ít nhất 3 năm tới để chuẩn bị sẵn sàng trước những cú sốc kinh tế”, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế đưa ra khuyến cáo tại tọa đàm “Quản trị tài chính - Lời giải cho bài toán tài chính doanh nghiệp sau khủng hoảng” sáng 11/3.
Quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội

Quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội

Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh đổi mới công tác quản trị tài chính, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đánh giá thực tiễn đổi mới quản trị tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội, bài viết đề xuất, khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính, thúc đẩy quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị này trong thời gian tới.
Nâng cao năng lực quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội

Nâng cao năng lực quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội

Đổi mới quản trị tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo thống kê, trên địa bàn TP. Hà Nội, hiện nay đã có 36/76 đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập đòi hỏi cần sớm có giải pháp tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị này trong thời gian tới.
Phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chủ thể (gồm cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp…) đều mong muốn sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách và tài sản để đạt kết quả cao nhất, với chi phí thấp nhất. Muốn vậy các nhà quản trị cần nắm bắt được những yếu tố ảnh hưởng, nhận diện mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả công việc của đơn vị. Điều này có thể thực hiện thông qua phân tích báo cáo tài chính tại đơn vị. Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp nhà quản trị bao quát kết quả hoàn thành và hình thức biểu hiện của các chỉ tiêu, nguyên nhân dẫn đến những sai lệch, từ đó, đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý, tìm ra các giải pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Bài học quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia

Bài học quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế là sự ra đời và phát triển ngày càng nhiều của các công ty đa quốc gia. Các công ty này hoạt động thành công trên phạm vi quốc tế nhờ khả năng quản lý tốt của các nhà quản trị tài chính khi biết kết hợp sự đa dạng và dự đoán được những thay đổi đến từ yếu tố “đa quốc gia” để tạo nên giá trị tổng thể cao nhất. Bài viết này phân tích các vấn đề quản trị tài chính tại một số công ty đa quốc gia và rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam có thể tham khảo.
Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp logistics  trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp logistics trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm tìm ra mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp logistics trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 59 doanh nghiệp logistics giai đoạn 2014 - 2018. Mô hình FEM được tìm thấy là phù hợp với dữ liệu của bài nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thuế và tính thanh khoản có quan hệ ngược chiều với cấu trúc vốn của các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong khi các nhân tố khác không có ý nghĩa thống kê. Kết quả của nghiên cứu có thể giúp các công ty này có thể xây dựng được một cấu trúc vốn hợp lý để phát huy được các sức mạnh nội tại của mình.
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực tài chính tại các trường đại học công lập

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực tài chính tại các trường đại học công lập

Để đạt được mục tiêu phát triển giáo dục đại học công lập hiện đại, bên cạnh cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phát triển nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng. Phát triển nguồn lực tài chính vừa là mục tiêu, vừa là động lực nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững tại đại học công lập.