Hỗ trợ nước nghèo giảm gánh nặng nợ nần

Hỗ trợ nước nghèo giảm gánh nặng nợ nần

Liên hợp quốc đã kêu gọi tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống tài chính toàn cầu để giúp các quốc gia nghèo nhất thế giới cũng như hỗ trợ nỗ lực đấu tranh của những nước này nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính “khổng lồ” hiện nay. Hàng loạt cuộc khủng hoảng do dịch bệnh, xung đột đã khiến các nước nghèo bị suy giảm kinh tế trầm trọng nên việc tăng nguồn hỗ trợ tài chính cho các nước chậm phát triển cũng như cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp là rất cần thiết hiện nay để giúp những nước này giảm bớt gánh nặng nợ nần.
Các tổ chức quốc tế chung tay ứng phó rủi ro tài chính

Các tổ chức quốc tế chung tay ứng phó rủi ro tài chính

Giải quyết vấn đề nợ của các nước nghèo là một trong những chủ đề trọng tâm của Hội nghị thường niên mùa thu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại Maroc. Khủng hoảng nợ ở các nước đe dọa làm chệch hướng mục tiêu phát triển bền vững, đòi hỏi có các giải pháp đa phương mạnh mẽ và cấp thiết để giải quyết gánh nặng nợ công.
Ngân hàng Thế giới vận động việc tăng tốc độ tái cơ cấu nợ

Ngân hàng Thế giới vận động việc tăng tốc độ tái cơ cấu nợ

Tại Hội nghị Mùa xuân của WB - IMF tổ chức trong tuần này, từ ngày 10-16/4 tại Washington, Mỹ, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ thúc đẩy giải quyết các vấn đề nợ ngày càng gia tăng của các nước nghèo và cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết một số rào cản lớn nhất trong vấn đề tái cơ cấu nợ.