Ưu tiên phát triển sản phẩm nông nghiệp lợi thế

Ưu tiên phát triển sản phẩm nông nghiệp lợi thế

Theo lộ trình hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp thời gian tới, Cà Mau sẽ ưu tiên tập trung thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh theo 3 nhóm sản phẩm (nhóm sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh và nhóm sản phẩm đặc sản địa phương). Cùng với việc xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường. Ðây cũng là những nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng đến một nền nông nghiệp có sức cạnh tranh cao và bền vững.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng tiêu chuẩn AQL

Kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng tiêu chuẩn AQL

Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp luôn muốn đảm bảo hàng hóa đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng đã được đặt ra. Để làm được điều đó thì việc kiểm soát các lỗi sản phẩm ở mức thấp nhất là điều quan trọng. Đây chính là một trong những lý do ra đời của AQL - tiêu chuẩn thường được sử dụng trong kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Những năm qua, sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển và có được vị thế nhất định trên thị trường. Với việc có nhiều sản phẩm được công nhận là công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) từ cấp tỉnh đến cấp Quốc gia, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng, khả năng cạnh tranh và tạo cơ hội cất cánh vươn xa.
An Giang phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

An Giang phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là các sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương đạt chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Việc quảng bá, phát triển các kênh tiếp thị, phân phối các sản phẩm này là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại

Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ thực tiễn của Đồng Nai, CNH-HĐH đã đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh.
FMEA - Công cụ phát hiện lỗi sai tiềm ẩn hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm

FMEA - Công cụ phát hiện lỗi sai tiềm ẩn hiệu quả trong quá trình phát triển sản phẩm

Việc xác định lỗi sai tiềm ẩn nhằm nhanh chóng đề ra giải pháp khắc phục và thực hiện giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới. Do đó, sự xuất hiện của công cụ FMEA sẽ giúp doanh nghiệp đi vào nhận diện và đánh giá những hậu quả cùng rủi ro tiềm ẩn của quy trình.