Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP

Theo H. Tâm/ Báo Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang đang tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với chuỗi liên kết giá trị sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, sáng tạo về sản phẩm OCOP. Ảnh: H. Tâm
Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, sáng tạo về sản phẩm OCOP. Ảnh: H. Tâm

Tới đây, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cho chủ thể OCOP về năng lực cộng đồng và tinh thần hợp tác. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kỹ năng quản trị; đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

Kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị, tăng cường sử dụng và khai thác thương hiệu cộng đồng các sản phẩm từ khu vực nông thôn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với chuỗi liên kết giá trị sản phẩm OCOP. Song song đó, tổ chức chương trình khởi nghiệp, quảng bá, giới thiệu và thương mại sản phẩm OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang , nhằm thu hút sự tham gia của các chủ thể và kết nối du lịch.

Xây dựng tiêu chí, nâng cao năng lực và tổ chức quản lý, giám sát chương trình OCOP cho cán bộ làm công tác quản lý, thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhất là cán bộ nông nghiệp ở các địa phương.