Bộ Tài chính tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cải cách công vụ

Bộ Tài chính tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cải cách công vụ

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một trong những nội dung được Bộ Tài chính chú trọng triển khai trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, Bộ Tài chính đã không ngừng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cải cách công vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.
Thủ tướng “thúc” sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng “thúc” sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Trung ương

Giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Trung ương

Sự thành công hay thất bại của một quốc gia bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước nói chung và bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế nói riêng. Do đó, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (trong đó có bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Trung ương) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bài viết đánh giá kết quả đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và đề xuất giải pháp cho thời gian tới.
Cơ sở pháp lý tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công

Cơ sở pháp lý tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công

Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công với nhiều quy định cụ thể là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy việc sắp xếp, xử lý tài sản công.
Chính phủ yêu cầu sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử

Chính phủ yêu cầu sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử

Nhằm tổ chức, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ quan báo chí, thông tin điện tử, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nhìn lại quá trình sáp nhập tổ chức, bộ máy của Cục Thuế Bắc Ninh

Nhìn lại quá trình sáp nhập tổ chức, bộ máy của Cục Thuế Bắc Ninh

“Đến thời điểm này, công tác vận hành, quản lý thuế tại các Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế Bắc Ninh đã đi vào ổn định. Tại tất cả các trụ sở của Chi cục Thuế cũ, Cục Thuế Bắc Ninh vẫn bố trí một bộ phận thường trực với đủ chức năng hỗ trợ, giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện lợi nhất cho người nộp thuế…” – là khẳng định của ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh.