Động lực thúc đẩy tăng trưởng

Động lực thúc đẩy tăng trưởng

Để bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng, các chuyên gia kinh tế nhận định, thúc đẩy tiêu dùng được xem là 1 trong 3 động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế hiện tại.
Việt Nam có tiềm năng trở thành “con hổ mới của châu Á”

Việt Nam có tiềm năng trở thành “con hổ mới của châu Á”

Về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam, Ðại sứ Sayakane Sisouvong - Chủ tịch Câu lạc bộ nhà ngoại giao Lào, cựu Phó Tổng Thư ký ASEAN cho rằng, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP đáng kinh ngạc trong thời gian qua. Việt Nam có tiềm năng trở thành con hổ mới của châu Á trong tương lai gần.
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ 54 - 55 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%, tăng 5%