Quý I/2022, thu ngân sách nhà nước đạt 460,6 nghìn tỷ đồng

Trần Huyền

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2022 ước đạt 132,58 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I/2022 đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, về thu nội địa, số thu thực hiện tháng 3/2022 ước đạt 105 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% số thu tháng 2/2022. Lũy kế thu quý I ước đạt 375,2 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021. Ước tính cả nước có 59/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đảm bảo tiến độ dự toán (trên 25%); 33/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 30 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Có 9/12 khoản thu nội địa tiến độ đạt khá (đạt trên 25% dự toán), phản ánh sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và việc triển khai nhanh chóng, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh; tăng trưởng GDP quý I ước đạt 5,03%, sản xuất công nghiệp tăng 7,07%, một số ngành có đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng trưởng khá (như: sản xuất thiết bị điện; sản xuất trang phục, da; sản phẩm điện tử, máy tính...).

Tuy nhiên, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh, mặc dù đạt khá so dự toán, nhưng vẫn thấp hơn so cùng kỳ năm 2021 như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 27,5% dự toán, giảm 2%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30% dự toán, giảm 10,5%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 34% dự toán, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số khoản thu có tăng trưởng so cùng kỳ năm 2021 như: thuế thu nhập cá nhân tăng 20,7%, chủ yếu nhờ tăng thu từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán...; thuế bảo vệ môi trường tăng 7,1% do lượng tiêu thụ xăng dầu trong quý I tăng; lệ phí tăng 4,7% nhờ tăng thu lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, lệ phí trước bạ chuyển nhượng nhà đất; thu tiền cho thuê đất tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất tăng 21% so cùng kỳ năm 2021...

Có 3 khoản thu tiến độ đạt thấp là thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 17,4% dự toán), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 22,5%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 22,8% dự toán, chủ yếu do chưa phát sinh thu tiền bán vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp).

Trong quý I, cơ quan Thuế cũng đã tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất - kinh doanh, kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, quản lý hóa đơn bán hàng, chống thất thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật.

Tính đến hết ngày 15/3/2022, cơ quan Thuế đã thực hiện gần 4,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 90,5 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 4.255 tỷ đồng, trong đó thu nộp ngân sách nhà nước 1.052 tỷ đồng, giảm khấu trừ và giảm lỗ 3.204 tỷ đồng; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế đến hết quý I là 7.250 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, diễn biến số thu nội địa đã phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm vẫn còn khó khăn; dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại ở nhiều địa phương; kết hợp với ảnh hưởng tiêu cực của cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đẩy giá dầu và giá một số nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đã ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong quý I và những tháng tới. Ước tính đến hết quý I, tổng số thuế được miễn, giảm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo quy định khoảng 9 nghìn tỷ đồng .

Cũng theo Bộ Tài chính, thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu tăng chủ yếu do giá dầu tăng mạnh, bình quân quý I đạt khoảng 90 USD/thùng (tăng 30 USD/thùng so dự toán), tăng 59,5% so cùng kỳ năm 2021); sản lượng dầu thô thanh toán 1,97 triệu tấn, bằng 28,1% kế hoạch.

Đối với thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, số thu thực hiện tháng 3 ước đạt 22,38 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 70,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán, tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách lĩnh vực này tăng do hoạt động xuất nhập khẩu tháng 3 tiếp tục tăng trưởng tích cực; luỹ kế kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá quý I đạt khoảng 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, các mặt hàng chủ yếu đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh như: dầu thô xuất khẩu, dầu thô nhập khẩu, xăng dầu nhập khẩu và các mặt hàng nguyên liệu dệt, may, da giày, điện thoạt, linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử nhập khẩu...

Cùng với đó, cơ quan hải quan đã chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Tính đến ngày 15/3/2022, cơ quan hải quan đã thực hiện 168 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó kiểm tra sau thông quan là 147 cuộc), xử lý thu vào ngân sách nhà nước 44,7 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 3,7 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa 1,28 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 69 tỷ đồng.