Ngành Thuế đặt quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Việt Dũng

Năm 2023, ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.373.244 tỷ đồng, cao hơn dự toán thu năm 2022 gần 17%. Để hoàn thành đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 theo tinh thần tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay trong quý đầu năm, ngành Thuế đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế là 1.373.244 tỷ đồng.
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế là 1.373.244 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới. Nhờ đó, số thu NSNN do ngành Thuế thực hiện đã đạt con số ấn tượng.

Cụ thể, trong tháng đầu của năm 2023, số thu do toàn ngành Thuế thực hiện là 179.500 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu ngân sách trung ương ước đạt 82.151 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán, bằng 121,4% so với cùng kỳ; Thu ngân sách địa phương ước đạt 97.349 tỷ đồng, bằng 11,9% dự toán, bằng 107% so với cùng kỳ; Có 9/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%).

Bước sang tháng 2, ngành Thuế tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa, tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro. Qua đó, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ các kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng cũng như quý đầu của năm.

Toàn Ngành tiến hành rà soát số thu của các đơn vị, triển khai giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu cho các Cục Thuế phù hợp với thực tế tại các địa bàn. "Đây sẽ là giải pháp làm cơ sở để cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện quyết liệt quản lý thuế ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023", đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, toàn ngành Thuế cũng sẽ triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023 khi Chính phủ ban hành; Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử.

Đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng... nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Triển khai quyết liệt, hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu NSNN; Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho NSNN.

Ngành Thuế cũng tăng cường thông tin, tuyên truyền về thủ tục hành chính thuế, các chính sách thuế mới, nội dung sửa đổi, bổ sung trong các chính sách thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử ngành Thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế...

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân...

Đặc biệt, ngành Thuế sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng Etax Mobile; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu NSNN.

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong tháng đầu của năm 2023, số thu do toàn ngành Thuế thực hiện đã ghi nhận con số ấn tượng, với 179.500 tỷ đồng, đạt 13,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu ngân sách trung ương ước đạt 82.151 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán, bằng 121,4% so với cùng kỳ; Thu ngân sách địa phương ước đạt 97.349 tỷ đồng, bằng 11,9% dự toán, bằng 107% so với cùng kỳ; Có 9/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%).