Ngành Thuế đặt quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Ngành Thuế đặt quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Năm 2023, ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.373.244 tỷ đồng, cao hơn dự toán thu năm 2022 gần 17%. Để hoàn thành đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 theo tinh thần tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay trong quý đầu năm, ngành Thuế đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Ưu tiên bố trí dự toán ngân sách năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng

Ưu tiên bố trí dự toán ngân sách năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023 - 2025; trong đó hướng dẫn cụ thể việc xây dựng dự toán thu nội địa; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; dự toán chi NSNN năm 2023...
Thu nội địa sẽ chịu nhiều áp lực trong những tháng tới

Thu nội địa sẽ chịu nhiều áp lực trong những tháng tới

Theo Bộ Tài chính, trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, áp lực giá cả tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu, kết hợp với việc triển khai các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách trong những tháng tới.
Tỉnh Bến Tre thu ngân sách đạt trên 5,2 ngàn tỷ đồng

Tỉnh Bến Tre thu ngân sách đạt trên 5,2 ngàn tỷ đồng

Theo Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, tính đến cuối tháng 11/2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 5.231 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 4.625 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 606 tỷ đồng.
Dự toán thu ngân sách năm 2022 tăng khoảng 3,4% so với năm 2021

Dự toán thu ngân sách năm 2022 tăng khoảng 3,4% so với năm 2021

Bộ Tài chính đang xây dựng Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội để Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ hai. Theo đó, dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2022 là 1.411,7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 3,4% so với ước thực hiện năm 2021. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,1% GDP.