Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tại Bình Thuận

Phạm Nga

Triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2022, tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Thuận chưa triển khai được việc xây dựng, vận hành hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
Tỉnh Bình Thuận chưa triển khai được việc xây dựng, vận hành hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc và Kế hoạch số 752/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận, với vai trò là cơ quan tham mưu, năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức một lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn việc triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền đã được đẩy mạnh thông qua việc đăng tải các tin, bài có liên quan về hoạt động truy xuất nguồn gốc trên website… Nhờ đó, tỉnh Bình Thuận có nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông thủy sản (thanh long, nước mắm, hải sản,…) có điều kiện, tiềm năng để triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Quyết định số 100/QĐ-TTg là nhiệm vụ quản lý hoàn toàn mới của địa phương, trong khi thiếu các văn bản hướng dẫn nên các nhiệm vụ, công việc triển khai còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, tỉnh Bình Thuận chưa triển khai được việc xây dựng, vận hành hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.