Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm tại TP. Hồ Chí Minh

Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm tại TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Từ lý thuyết về năng lực cạnh tranh và nghiên cứu định tính, nghiên cứu này đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm: Nguồn nhân lực; Năng lực tài chính; năng lực quản trị; năng lực marketing; trình độ công nghệ và mối quan hệ. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên bảng câu hỏi khảo sát được gửi tới 250 người là các nhân viên và các cá nhân giữ các chức vụ quản lý ở các doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố đều tác động theo các mức độ khác nhau đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm.
Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đốI vớI mô hình kinh tế chia sẻ

Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đốI vớI mô hình kinh tế chia sẻ

Kinh tế chia sẻ (KTCS) đã xuất hiện ở Việt Nam từ cuối năm 2013 trong lĩnh vực vận tải. Từ đó đến nay, mô hình này đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Để quản lý hiệu quả mô hình này cần xác định những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước (QLNN). Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết và thực trạng hoạt động của một số mô hình KTCS tại Việt Nam, tác giả trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến QLNN và đánh giá thực trạng những yếu tố ảnh hưởng này để từ đó đưa ra một số khuyến nghị.
Yếu tố ảnh hưởng đến ý định lòng trung thành của khách hàng tại MBBank

Yếu tố ảnh hưởng đến ý định lòng trung thành của khách hàng tại MBBank

Thông qua số liệu thu thập được từ 302 khách hàng hiện đang giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MBBank), bài viết xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định lòng trung thành của khách hàng tại MBBank. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố như: Cam kết thương hiệu, trải nghiệm thương hiệu, giá trị cảm nhận có ảnh hưởng đến ý định lòng trung thành của khách hàng thông qua các yếu tố trung gian như: hình ảnh thương hiệu, sự tin tưởng, sự hài lòng và yếu tố yêu thích thương hiệu.
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV – Trà Vinh

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV – Trà Vinh

Nghiên cứu 150 khách hàng cá nhân giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh (BIDV Trà Vinh), thông qua mô hình hồi quy Logistic, tác giả xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Qua thực tiễn khảo sát kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể là của 2 công ty cùng lĩnh vực xây dựng, bài viết rút ra một số bài học nhằm giúp các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.
Một số yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam

Một số yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam

Qua việc sử dụng bộ số liệu từ kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002-2014 (VHLSS) do Tổng cục Thống kê điều tra và công bố; Áp dụng phương pháp phân tích hồi quy với dữ liệu bảng, sử dụng mô hình GMM với các biến số: Bất bình đẳng thu nhập, hệ số chênh lệch giàu nghèo, độ mở thương mại, ngân sách nhà nước, tỷ lệ đô thị hóa… cấp tỉnh giai đoạn này, nghiên cứu này cho thấy, có nhiều yếu tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam hiện nay, trong đó có độ mở thương mại, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước...
Yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa

Yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa

Bằng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đã được sử dụng, kết quả nghiên cứu này đã chỉ ra 6 yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa tại hệ thống khách sạn 4-5 sao tại TP. Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị, nhằm nâng cao ý định đặt phòng trực tuyến tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại

Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của 24 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2008-2017 và các số liệu kinh tế vĩ mô của Ngân hàng Thế giới để đánh giá tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bằng việc sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng.