VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn nhiều loại phí và lệ phí

Nhà nước luôn khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, để có thêm nhiều thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn nhiều loại phí và lệ phí

Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 11/3/2018, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn nhiều loại phí, lệ phí.

Gần 8500 doanh nghiệp trở lại hoạt động trong quý I/2018

Nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam

Ngành bán lẻ dẫn đầu số doanh nghiệp mới thành lập trong quý I/2018

“Xóa mù” thị trường cho doanh nghiệp

Hiện nay, mô hình hộ kinh doanh chiếm số lượng khá lớn và được xem là khu vực có nhiều tiềm năng, đóng góp nhiều cho sự phát triển của kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vì nhiều lý do liên quan đến các vấn đề như thủ tục hành chính, hồ sơ, báo cáo hay các vấn đề liên quan đến thuế… nên nhiều hộ kinh doanh dù có đủ điều kiện nhưng không muốn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Trong khi đó, Nhà nước luôn khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp, để có thêm nhiều thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định chi tiết bằng những con số cụ thể như: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu; Miễn lệ phí môn bài trong 03 năm; Miễn phí tư vấn thuế, kế toán trong 03 năm…

Thêm vào đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được miễn phí giá trị hợp đồng tư vấn về: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp…; Miễn chi phí gian hàng tại Hội chợ xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; Miễn chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh nhưng vẫn phải kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM