VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hà Nội nâng cao yếu tố hạ tầng căn bản để cải thiện PAPI

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hà Nội nâng cao yếu tố hạ tầng căn bản để cải thiện PAPI

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2022/UBND-NC về giải pháp nâng cao yếu tố “Hạ tầng căn bản” trong Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố năm 2021.

Hà Nội: Tín dụng tăng 5,9% so với cuối năm 2020

Hà Nội triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Hà Nội xử phạt 90 triệu đồng bốn trang thông tin điện tử tổng hợp

Hà Nội: Dừng BT, nhiều dự án giao thông chuyển đầu tư bằng vốn ngân sách

Theo đó, Thành phố giao Sở Công Thương chủ động nghiên cứu áp dụng nội bộ những giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất, trình độ trong thời kỳ mới; chú trọng thái độ tận tình, trách nhiệm hướng dẫn người dân, DN thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong đầu tư xây dựng công trình điện…

UBND Thành phố yêu cầu các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an TP. Hà Nội thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính về thi công xây dựng, giao thông, quy hoạch đô thị, đất đai, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện, trang thiết bị điện; qua đó, hỗ trợ hiệu quả cho ngành điện và các chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng công trình điện đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động về các giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI; trách nhiệm tham gia các nội dung, nhiệm vụ góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của Thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và DN.

Đối với các quận, huyện, thị xã, UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới người dân về những kết quả, nỗ lực của chính quyền Thành phố, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, thực hiện dân chủ cơ sở… Đặc biệt, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã chuyên nghiệp và hiệu quả. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực điện lực cho tổ chức, công dân./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM