VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kết quả bước đầu từ việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Buổi kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên

Kết quả bước đầu từ việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, mục tiêu mà Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên hướng đến là sắp xếp các hoạt động của đơn vị hợp lý, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, tiện lợi, giúp nâng cao hiệu quả lao động, nâng cao năng suất và chất lượng điều trị

Cải tiến quy trình, nâng cao năng suất chất lượng giúp doanh nghiệp vượt qua dịch COVID-19

Doanh nghiệp cơ khí chế tạo nâng cao năng suất chất lượng sau áp dụng ISO 3834

Doanh nghiệp ngành Thép áp dụng hệ thống quản lý, cải tiến năng suất chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh

Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên thuộc chương trình Năng suất chất lượng năm 2019.

Ngay từ đầu, khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, lãnh đạo Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên kỳ vọng sẽ giúp chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt, giúp lãnh đạo kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc. Việc chuẩn hóa các quy trình hoạt động sẽ giúp nâng cao hiệu quả lao động, góp phần cải thiện tốt đời sống người lao động, giúp nâng cao năng suất và chất lượng điều trị, góp phần phát triển Bệnh viện.  

Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty của Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk gần đây cho thấy, về cơ bản Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên đã triển khai xây dựng hoàn thiện các quy trình theo tiêu chuẩn quốc gia để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015, gồm: Sổ tay chất lượng, các quy trình chung (Kiểm soát thông tin dạng văn bản; Quản lý rủi ro, cơ hội; Đánh giá nội bộ; Họp xem xét của lãnh đạo; Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục) và quy trình nội bộ.

Việc triển khai xây dựng quy trình giúp Công ty quản lý, điều hành, giải quyết các công việc một cách khoa học trong mọi phương diện hoạt động, kinh doanh. Sau khi xây dựng sẽ tổ chức đánh giá nội bộ để khắc phục các điểm không phù hợp Công ty sẽ thực hiện công bố theo quy định.

Hoạt động xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên diễn ra cùng với Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ISO 9001:2015.

Các chuyên gia của đơn vị tư vấn đã đưa ra phân tích những điều khoản chính của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn đánh giá nội bộ, lập kế hoạch đánh giá nội cũng như thu thập bằng chứng tại các khoa, phòng chức năng Công ty TNHH Bệnh Viện Mắt Tây Nguyên nhằm khắc phục sau đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trong thời gian tới, đơn vị tư vấn tiếp tục hướng dẫn Công ty hoàn thiện các nội dung để đưa vào đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và xây dựng các kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong những năm tiếp theo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM