Quảng cáo
60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công hệ thống QLCL ISO 9001:2015

60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 158/SKHCN-TĐC ngày 28/3/2022 về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra ISO năm 2022; Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 22/4/2022 (đợt 1) và Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 18/7/2022 (đợt 2) về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước.
60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công ISO 9001:2015

60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công ISO 9001:2015

Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kiểm tra tại 60 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung: việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001.
Cải thiện năng suất chất lượng, hiệu quả doanh nghiệp nhờ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Cải thiện năng suất chất lượng, hiệu quả doanh nghiệp nhờ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Mỗi doanh nghiệp tổ chức muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có những giải pháp quản lý hoạt động, vận hành tối ưu. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được biết đến là giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, năng suất chất lượng được cải thiện, đem lại lợi nhuận và phát triển bền vững. Với việc áp dụng ISO 9001:2015, các doanh nghiệp sẽ thu được những lợi ích rất thiết thực.
Áp dụng ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Phòng

Áp dụng ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đơn vị đã quyết định về việc ban hành áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố.
Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính nhờ áp dụng ISO 9001-2015

Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính nhờ áp dụng ISO 9001-2015

Để đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, nhiều cơ quan đơn vị trong cả nước đã lên kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Nâng cao chất lượng cải cách hành chính với ISO 9001:2015

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính với ISO 9001:2015

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia này vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết.