Nâng cao quản lý chất lượng nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Nâng cao quản lý chất lượng nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Tại Việt Nam, có không ít các công ty áp dụng ISO 9001:2015 thành công và đạt được nhiều lợi ích từ tiêu chuẩn này. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến và rộng rãi bởi nhiều tổ chức trên thế giới.
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng ISO 9001:2015?

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng ISO 9001:2015?

Nguyên tắc định hướng khách hàng trong ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần và yếu tố chất lượng chính là vấn đề then chốt để quyết định việc doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 9001:2015.
60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công hệ thống QLCL ISO 9001:2015

60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 158/SKHCN-TĐC ngày 28/3/2022 về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra ISO năm 2022; Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 22/4/2022 (đợt 1) và Quyết định số 140/QĐ-SKHCN ngày 18/7/2022 (đợt 2) về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước.
60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công ISO 9001:2015

60/60 đơn vị hành chính tại Hưng Yên áp dụng thành công ISO 9001:2015

Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kiểm tra tại 60 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung: việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001.
Cải thiện năng suất chất lượng, hiệu quả doanh nghiệp nhờ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Cải thiện năng suất chất lượng, hiệu quả doanh nghiệp nhờ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Mỗi doanh nghiệp tổ chức muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có những giải pháp quản lý hoạt động, vận hành tối ưu. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được biết đến là giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, năng suất chất lượng được cải thiện, đem lại lợi nhuận và phát triển bền vững. Với việc áp dụng ISO 9001:2015, các doanh nghiệp sẽ thu được những lợi ích rất thiết thực.
Áp dụng ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Phòng

Áp dụng ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đơn vị đã quyết định về việc ban hành áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố.