VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD trong 7 tháng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD trong 7 tháng

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD kể cả dầu thô.

Covid-19 khiến giải ngân vốn FDI giảm mạnh trong tháng 7/2021

7 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện tăng 3,8% so với cùng kỳ 2020

Bức tranh toàn cảnh FDI thế giới và dự báo xu thế

Lọt top 20 nước trên thế giới về hút FDI và cơ hội cho Việt Nam

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI tiếp tục tăng song mức độ tăng giảm nhẹ so với 6 tháng.

Cụ thể, xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt 135,8 tỷ USD, tăng 28,9% so với cùng kỳ, chiếm 73,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt gần 135 tỷ USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ, chiếm 73,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt 120,9 tỷ USD, tăng 37,6% so cùng kỳ và chiếm 64,7% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Như vậy, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI xuất siêu gần 14,9 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 14,1 tỷ USD không kể dầu thô.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM