VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tại Bình Dương không ngừng nâng cao

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tại Bình Dương không ngừng nâng cao

Tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhiều dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tại Bình Dương không ngừng được nâng cao.

Doanh nghiệp Quảng Ninh hưởng ứng tích cực Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng

Đà Nẵng dự kiến chi 5,3 tỷ đồng cho nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Áp dụng sản xuất tinh gọn để nâng cao hiệu quả, năng suất của doanh nghiệp

Các địa phương tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất, chất lượng

Thời gian qua, với mục tiêu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh BÌnh Dương đã nỗ lực triển khai dự án đến các doanh nghiệp.

Có thể thấy, dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đã có những tác động ban đầu, tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp đã nhận thức được đầy đủ hơn tầm quan trọng của năng suất chất lượng đối với sự phát triển. Vấn đề cải tiến năng suất, chất lượng xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp.

Cùng với đó, năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp tham gia dự án tăng rõ rệt, giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Phong trào năng suất và chất lượng đang được hình thành trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đơn cử như Công ty TNHH Sản xuất thương mại Liên Thành Phát (TP. Thủ Dầu Một), doanh nghiệp này đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, sản phẩm của công ty đã đạt các quy chuẩn và được chứng nhận hợp quy. Nhờ đó, sản phẩm của công ty đã được người tiêu dùng tin cậy sử dụng và biết đến nhiều hơn.

Theo chia sẻ của ông Đặng Thanh Tùng - Giám đốc Công ty, năm 2021, mặc dù do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên đến nay sản phẩm của công ty phân phối trên thị trường tăng hơn 30% so với thời điểm trước kia sản phẩm chưa được chứng nhận hợp quy.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tư vấn và chứng nhận các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, với mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/công cụ/doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng, tư vấn và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng với mức 130 triệu đồng/doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng, tư vấn và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: Với mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/doanh nghiệp. Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và công bố hợp chuẩn với mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/doanh nghiệp.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2022, đơn vị sẽ đẩy mạnh triển khai các mục tiêu của Quyết định số 2684/ QĐ-UBND. Cụ thể, ít nhất có 4 doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng; ít nhất 16 doanh nghiệp được hỗ trợ chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; ít nhất 3 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình. Trong đó, phấn đấu đào tạo ít nhất 10 chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM